Danh sách căn hộ Euroland đang được chủ nhà bán 

CĂN HỘ DIỆN TÍCH BAN CÔNG CỬA TẦNG SỐ LƯỢNG NỘI THẤT GIÁ
2 PN 69.6 Tây Bắc Đông Nam Trung 1 Đầy đủ nội thất 25tr/m2
2 PN 72.1 Đông Bắc Tây Bắc Cao 5 Đầy đủ nội thất 25tr/m2
2 PN 75.2 Đông Bắc Tây Nam Trung 2 Cơ bản 28.5tr/m2
2 PN 75.7 Tây Nam Đông Bắc Trung 1 Đầy đủ nội thất 29tr/m2
2 PN 76.6 Đông Nam Tây Bắc Trung 1 Nội thất cơ bản 29tr/m2
3 PN 4 PN 102.9 Tây Bắc Đông Nam Trung 1 Đầy đủ nội thất 25tr/m2
3 PN 4 PN 121.7 Đông Bắc Đông Nam Trung 2 Nội thất cơ bản 24tr/m2
3 PN 4 PN 135.4 Tây Nam Đông Nam Cao 1 Nội thất cơ bản 23tr/m2
3 PN 4 PN 141.5 Tây Bắc Đông Nam Trung 1 Đầy đủ nội thất 25tr/m2
3 PN 4 PN 143.7 Đông Nam Tây Bắc Trung 1 Đầy đủ nội thất 27tr/m2
3 PN 4 PN 153.8 Đông Bắc Tây Nam Cao 3 Nội thất cơ bản 22tr/m2
3 PN 4 PN 154 Tây Nam Đông Bắc Cao 2 Thô 19tr/m2
3 PN 4 PN 161 Tây Nam Đông Bắc Trung 1 Đầy đủ nội thất 25tr/m2
3 PN 4 PN 161.2 Đông Bắc Tây Nam Trung 2 Đầy đủ nội thất 30tr/m2
3 PN 4 PN 169 Đông Bắc Tây Nam Cao 2 Đầy đủ nội thất 21tr/m2
3 PN 4 PN 171 Tây Bắc Đông Nam Cao 1 Cơ Bản 20tr/m2
3 PN 4 PN 175 Đông Nam Tây Bắc Cao 3 Đầy đủ nội thất 23tr/m2
3 PN 4 PN 188 Tây Nam Đông Bắc Cao 1 Nội thất cơ bản 21tr/m2
3 PN 4 PN 191.4 Đông Bắc Tây Nam Cao 1 Đầy đủ nội thất 25tr/m2
3 PN 4 PN 201.8 Đông Nam Tây Bắc Trung 1 Thô 20tr/m2
3 PN 4 PN 202 Đông Bắc Tây Bắc Trung 2 Cơ Bản 21tr/m2
3 PN 4 PN 224.5 Đông Nam Tây Bắc Trung 1 Thô 19tr/m2
3 PN 4 PN 242 Đông Nam Tây Bắc Cao 1 Nội thất cơ bản 25tr/m2